Planer 2011

Vi planerar inte för någon kull under 2011.
Däremot kommer vi att försöka åka på en del utställningar, bl.a. WW-11 i Paris.